Historie

Oprichting Stichting CORR

Waar het allemaal begon…

De oprichting van Stichting CORR is in 2009 tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC en Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het idee was dat zij door deze samenwerking gebruik kunnen maken van elkaars specifieke expertise, resources en mankracht met het doel om het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in Rotterdam een extra impuls te geven. Juist omdat de expertise van de beide instituten elkaar aanvult, kan deze samenwerking tot resultaten van uitstekend niveau leiden. Stichting CORR is bij haar oprichting geholpen door de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen (RSB), door een startkapitaal mee te geven van €4,5 miljoen. Daarna het de RSB jaarlijkse donaties gedaan, waarmee bijgedragen is aan belangrijk internationaal onderzoek.

 

 

RSB

De Rotterdamse Stichting Blindenbelangen (RSB) verleent subsidies aan organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van blinden, alsook aan instellingen die (medisch) onderzoek verrichten op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid en aan projecten op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid. Alles in de meest ruime zin. Bij de subsidieverlening ten behoeve van medisch onderzoek wordt de nadruk gelegd op Nederland, in het bijzonder op Rotterdam en omgeving.

Toekomst

Continuering van baanbrekend onderzoek

In oktober 2025 staat een nieuwe CALL gepland waarbij maximaal 200.000 euro per onderzoeksproject kan worden gefinancierd. De Stichting CORR heeft daarbij ten doel om het aantal projecten uit te breiden en zo actief bij te dragen aan baanbrekend onderzoek en nieuwe behandelmethodes die de kwaliteit van leven van patiënten met een oogziekte structureel te verbeteren.