Organisatie

Wie zijn wij?

Missie

Vernieuwend onderzoek

Sichting CORR is erop gericht vernieuwende onderzoeksfaciliteiten en onderzoekslijnen die aanzienlijke investeringen vergen mogelijk te maken. In het totale medisch wetenschappelijke onderzoek is de oogheelkunde maar een bescheiden partij, met een al even bescheiden budget. Technologische vernieuwingen vergen steeds grotere investeringen, ook in de wetenschap. Om de return on investment van deze investeringen zo groot mogelijk te maken is het belangrijk de wetenschappelijke output snel te kunnen implementeren in de zorg of in de samenleving. Deze ontwikkeling wordt translationeel onderzoek genoemd: het vertalen van veelbelovende bevindingen in het laboratorium naar een toepassing in de patiƫnt.

Bestuur Stichting CORR

Bestuursleden Erasmus MC en Het Oogziekenhuis Rotterdam

Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting te bestaan uit vijf leden. De medisch manager van het Rotterdams Oogheelkundig Insituut (ROI – het research instituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam) en het hoofd van de afdeling Oogheelkunde Erasmus MC worden qualitate qua door de benoemende instanties voorgedragen om zitting in het bestuur te nemen. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC en de Raad van Bestuur van het Oogziekenhuis benoemen in onderling overleg de overige twee bestuursleden.

De bestuursleden benoemen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter van het bestuur.
Het bestuur wordt bijgestaan door een onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bestaat uit vijf vooraanstaande fundamenteel of toegepast wetenschappelijke onderzoekers uit de oogheelkunde en interne geneeskunde.

Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar. Bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding; er worden geen vacatiegelden betaald. De administratieve ondersteuning wordt gefaciliteerd door het ROI

Voorzitter Prof. dr. H.W. Tilanus

Emeritus hoogleraar Chirurgie, Erasmus MC

Bestuurslid Prof. dr. J.R. Vingerling

Oogarts en afdelingshoofd Oogheelkunde, Erasmus MC

Bestuurslid Prof. dr. C.C.W. Klaver

Oogarts en epidemioloog, Erasmus MC

Bestuurslid Dr. L I. Van den Born

Oogarts, Het Oogziekenhuis Rotterdam Medisch Manager, Rotterdams Oogheelkundig Instituut

Bestuurslid Dr. M.A Meester-Smoor

Post-doc, Erasmus MC

Penningmeester Drs. S. Marinissen

Manager Bedrijfsvoering, Rotterdams Oogheelkundig Instituut

Bestuurslid Drs. J. van Rooij

Oogarts, Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het huidige bestuur

Bekijk hier het meest recente
financiƫle jaarverslag van de Stichting CORR